Dịch vụ

VỆ SINH BALO

Vệ sinh thủ công bằng tay tất cả các chi tiết như dây đeo,móc khóa,...

Sử dụng dung dịch chuyên dụng chuyên nghiệp Saphir,Crep Protect an toàn cho chất liệu Da..

Hấp - Sấy khô ngăn nghừa ẩm mốc,ứ mùi

- Tùy vào chất liệu sau quá trình có thể đánh xi bóng hoặc xi màu,dưỡng chất liệu Da.

Đăng ký dịch vụ

Mua sản phẩm